Subscribe Now: RSS feed

Friday, 31 May 2013

TITLES FOR THE YORUBA OBA

One of my previous blogs ỌBA (THE KING) highlighted who an ọba, the majestic ruler of the Yoruba kingdom is.

Although, the ọba is the general title for a Yorùbá king, but we also have some other titles which expresses the iyì; value/worth of the ọba in the village.

There are so many titles for the Yorùbá ọba. Here are some titles of the ọba in Yorùbá land.

- Ọọni of If̀
- Àláàfin of Ọyọ
- Olúbàdàn of Ibàdàn
- Olówu of Òwu
- Alake of Ẹgbaland
- Ọsilẹ of Oke-Ọna
- kére of Saki
- Olúfi of Gbọgán
- Sabigànná of Igànná
- Onitèdé of Tèdé
- Ọba of Benin
- Dejì of Àkúrẹ
- Awùjálẹ of Ijẹbú-Ode
- Akárigbó of Rẹmọ
- Ṣọún of Ògbómọṣọ
- Ọlọwọ of Ọwọ
- Osẹmawẹ of Òndo
- Ebúmàwé of Àgọ-Iwòyè
- Timi of Ẹdẹ
- Àtaọjà of Òógbó
- Ọwá Ọbọkun of Ijẹṣàland
- Ọlọyẹ of Ọyẹ
- Ọba of Òkè
- Ayangburẹn of Ikòròdú
- Orimọlúsi of Ijẹbú-Igbó
- Ewi of Adó-Èkiti
- Aṣerò of Ijerò
- Ọrangun of Ila
- Onikọlé of Ikọlé
- Akran of Badagry
- Alákétu of Kétu
- Alayé of Ẹfọn Alaàyé
- Elérùwa of Erúwà
- Olú of Ilarò
- Asẹyin of Isẹyin
- Ọlọta of Ọta
- Ọba of Lagos
- Onigbànkaw of Irede
- Onikoyi of Ikoyi
- Ọsọlọ of Isọlọ
- Emir of Ilọrin
- Onisebo of Ògbooro
- Apẹtu of Ipẹtumodu
- Alakire of Ikire
- Olú of Warri
- Onidere of Idere
- Olókàká of Òkàkà
- Ọba of Àgó-Amodù
- Olú of Ilaro
- Olúyewa of Aiyetoro
- Ọlọta of Ọta
- Emir of Ilọrin
- Lalupo of Gbagura
- Onijoga of Joga-orilé
- Onipopo of Popo 
- Oniàbẹ of àbẹ
- Olúbarà Ibarà
- Elejigbo of Ejigbo
- Onikoyi of Ikoyi
- Olú of Mushin
- Oniàgá of Isàgá
- Ọlọfa of Ọffa
- Olúsi of Usi
- Onidànrè of Idànrè
- Alaga of Aga-Olowó
- Olú of Itori
- Gbẹdú of Onigbẹdú  
- Elerùwà of Erùwà 
- Ọwa of Iléa

Can't find the title of your ọba? You can simply add it below,leave a comment

Ẹ ṣeun - thank you